Empiria Trade

+48 602 770 564

kontakt

Empiria Trade Sp. z o.o.
01-142 Warszawa, ul.Sokołowska 13/2
tel. +48 602 770 564
e-mail.: office@empiriatrade.eu
www.empiriatrade.eu

KRS: 0000271318 - Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 110 000 PLN.

Polityka prywatności